Umieszczanie informacji

Umieszczanie informacji na stronie odbywa się zgodnie z pakietami taryfowymi:

Wpis regularny

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


priorytet


gwarantowane 1 miejsce


199 zł / płatność jednorazowa

Wpis wyróżniony TOP

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


priorytet: wyżej niż Regularny


gwarantowane 1 miejsce


1200 zł / rok

Wpis wyróżniony TOP1

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


priorytet: wyżej niż TOP


gwarantowane 1 miejsce


2400 zł / rok

Jak dodać informacje?

Dodanie informacji możliwe po uprzednim zalogowaniu.

Zaloguj się lub utwórz konto