Umieszczanie informacji

Umieszczanie informacji na stronie odbywa się zgodnie z pakietami taryfowymi:

FREE

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


link do strony www


priorytet


gwarantowane 1 miejsce


za darmo

TOP

TOP

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


link do strony www


priorytet: wyżej niż Free


gwarantowane 1 miejsce


840 zł rocznie

TOP 1

TOP 1

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


link do strony www


priorytet: wyżej niż TOP


gwarantowane 1 miejsce


1800 zł rocznie

Jak dodać informacje?

Dodanie informacji możliwe po uprzednim zalogowaniu.

Zaloguj się lub utwórz konto