Adwokat Dorota Wronka-Majewska

Adwokat Dorota Wronka-Majewska

ul. Warmińska 17/2, 10-545 Olsztyn

604 901 005

adwokat-olsztyn.com

Adwokat Dorota Wronka-Majewska od ponad dwudziestu lat zapewnia profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Udziela porad prawnych, bierze udział w negocjacjach i mediacjach, sporządza projekty pism procesowych - pozwów, apelacji, zażaleń. Adwokat Dorota Wronka-Majewska prowadzi sprawy cywilne, karne, rodzinne, reprezentuje strony w postępowaniach egzekucyjnych. Od 2015r - po uzyskaniu uprawnień mediatora - prowadzi mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze.