Kancelaria Adwokacka Artur Kosiński

Kancelaria Adwokacka Artur Kosiński

Plac Kościuszki 9/39, 41-902 Bytom

+48 32 280 28 22

adwokatkosinski.pl

Kancelaria Adwokacka Artur Kosiński świadczy kompleksowe usługi prawne w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz karnych. Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go­spo­dar­czej, przedsiębiorców, a także spółek prawa han­dlo­we­go i in­nych osób praw­nych z terenu Polski oraz z zagranicy. Obszary praktyki: Prawo cywilne i gospodarcze, Prawo spółek, Prawo karne, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Obrót nieruchomościami, Własności lokali, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Prawo wspólnotowe. Adwokat Artur Kosiński w praktyce adwokackiej koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym z uwzględnieniem aspektów prawa gospodarczego oraz na prawie karnym.