Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek

Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek

Al. Piłsudskiego 17/4, 35-001 Rzeszów

724 046 783

radca-orlowska.pl

Kancelaria zajmuje się obsługą osób fizycznych oraz firm, zwłaszcza w zakresie postępowań upadłościowych i Krajowego Rejestru Sądowego. Zatrudniam zespół wysokowykwalifikownaych prawników, a doraźne współpracuje również z innymi pranwikami, tłumaczami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami. Specjalizuje się w sparwach upadłościowych, w tym upadłościach przedsiębiorców i konsumentów. Zajmuje się również prawem zamówień publicznych. Prowadzę również praktykę ogólną w zakresie spraw karnych, cywilnych, w tym rozwodowych, spadowych, o podział majątku wspólnego, o dział spadku, sparwach o zapłatę. W sparwach zapewniam udział obrońcy oskarżonego, obwinionego, podejrzanego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego. Zajmuje się stosowaniem prawa od kilkunastu lat.