Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek

ul. Kołłątaja 3/8a, 20-006 Lublin

726 039 932

adwokat-dymek.pl

Kancelaria adwokacka Piotra Dymka w Lublinie została założona w 2013 roku. Jej misją jest świadczenie kompleksowych usług prawnych dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych z obszaru całego woj. lubelskiego oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba istnieję możliwość reprezentacji klienta na terenie całego kraju.

Prowadzę sprawy karne, wykroczeniowe, dozór elektroniczny, cywilne, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe,  analizuję i doradzam w zakresie umów cywilnoprawnych, sprawy o ubezwłasnowolnienie, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, sprawy rodzinne w tym o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej. Reprezentuję klientów również w postępowaniach administracyjnych, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doradzam i prowadzę sprawy z szeroko rozumianego prawa gospodarczego.